کاربردهای سامانه پیامک برتر برای نمایشگاه‌های کالا و خدمات

  • اطلاعات طبقه‌بندی شده مراجعین غرفه خود را بصورت مکانیزه در لحظه جمع‌آوری و ثبت نمایید.
  • پس از بازدید مراجعین از غرفه شما، پیامک تشکری را برای ایشان به نام خودش ارسال کنید.
  • مسابقه پیامکی آنلاینی را در محل غرفه برای مراجعین خود ترتیب داده و جوایز و یا تخفیف‌هایی را برای برنده و یا برندگان آن در نظر بگیرید.
  • پس از پایان مدت برگزاری نمایشگاه، پیامکی را به مراجعین غرفه به منظور یادآوری کیفیت و کمیت کالا و یا خدمات خاص خود، برای ایشان به نام خودش ارسال کنید.
  • اطلاعات طبقه‌بندی شده مراجعین غرفه خود را که جمع‌آوری و ثبت نموده بودید export کرده و در بررسی‌های آماری و خدمت‌رسانی بیشتر استفاده نمایید.
  • در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مشتری خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.
  • ارتباط کارا و مداوم خود را با مشتری به طور چشمگیری افزایش دهید.هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.
  • و …