هدیه رایگان دومین شماره اختصاصی پیامک


با توجه به درخواست بالای گروهی از کاربران گرامی سامانه پیامک برتر برای تخصیص شماره اختصاصی پیامک خود به امور خدماتی و اطلاع‌رسانی، واحد پشتیبانی این سامانه در نظر دارد تا به این گروه از کاربران محترم درصورتی‌که علاوه بر ارسال پیامک خدماتی و اطلاع‌رسانی نیاز به ارسال پیامک تبلیغاتی هم دارند، یک شماره اختصاصی پیامک رایگان دیگر علاوه بر شماره‌ای که در ابتدای ثبت‌نام به ایشان تعلق گرفته اختصاص دهد.

لازم به ذکر است که شماره اختصاصی پیامک دوم به انتخاب واحد پشتیبانی سامانه و بصورت کاملا تصادفی بوده ولی حتی‌المقدور سعی خواهد شد که از بین شماره‌های تصادفی نرم‌افزار شماره‌های رندتری به این کاربران اختصاص داده شود.

بدون تاریخ پایان