کسب درآمد با معرفی کاربر تازه

سیاست‌های مالی سامانه پیامک برتر از ابتدای فعالیت تاکنون این بوده که به کاربرانی که به هر نحوی زمینه معرفی کاربر تازه‌ای را به این سامانه فراهم آورده‌اند مبلغی شارژ به عنوان هدیه اختصاص یابد، این مبلغ شارژ هدیه با راه‌اندازی سامانه همکاری در فروش، برای کاربرانی که از این امکان استفاده می‌کنند به میزان ٪۲۵ هزینه ثبت‌نام کاربر معرفی شده افزایش یافت.

با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با واحد مالی سامانه پیامک برتر، در نظر گرفته شده که به همه کاربرانی که به هر نحوی اقدام به معرفی کاربر تازه‌ای به این سامانه نمایند امکان نقد کردن شارژ هدیه داده شود.

بدیهیست با این تصمیم، همه کاربران گرامی قادر خواهند بود علاوه بر انجام فعالیت‌های شخصی یا سازمانی خودشان، به عنوان بازاریاب‌ این سامانه پیامک نیز فعالیت داشته و به این وسیله هم کسب درآمد نمایند.

بدون تاریخ پایان