چطور می‌توانیم به شما کمک کنیم؟
< همه راهنماها
چاپ کنید

ارسال پیامک متناظر

ویژگی‌ها

ارسال پیامکی خاص برای هر کدام از شماره‌های فهرست مخاطبین شما بصورت یکجا.

امکانات

  1. دانلود فایل نمونه :
  2. شماره ارسال :
  3. فایل اکسل :
  4. ارسال پیامک :
جدول محتوا
سامانه پیامک برتر، مجری تبلیغات و بازاریابی هدفمند | از سال ۱۳۹۰
ورود به پنل سامانه پیامک برتر