چطور می‌توانیم به شما کمک کنیم؟
< همه راهنماها
چاپ کنید

ارسال هوشمند

ویژگی

ارسال پیامک به فهرستی از مخاطبین به ذکر نام هر مخاطب در بخشی از پیامک.

امکانات

  1. شماره فرستنده :
  2. گروه‌های مخاطبین :
  3. جستجوی گروه مخاطبین :
  4. متن پیامک :
  5. زمان ارسال :
  6. امضاء :
  7. موجودی فعلی :
  8. ارسال پیامک :
جدول محتوا
سامانه پیامک برتر، مجری تبلیغات و بازاریابی هدفمند | از سال ۱۳۹۰
ورود به پنل سامانه پیامک برتر